Boží chalupa


Ceník

Galerie

 

Mapa


Kde nás najdete?

CHCETE SI ZAREZERVOVAT POKOJ? VOLEJTE NEBO PIŠTE NA

602 325 029  ubytovani@bozichalupa.cz

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Na základě Nařízení EU 2016/679 (dále jen GDPR) vám sdělujeme informace o zpracování osobních údajů hostů, ke kterému dochází v souvislosti s pobytem.

Jde o údaje, které předáváte ubytovateli pro zápis do Knihy hostů.

Údaje jsou používány i pro plnění právních povinností vůči Obecnímu úřadu, Cizinecké policii a Finančnímu úřadu. Nemáme v úmyslu vaše osobní údaje předávat mimo EU nebo nějaké mezinárodní organizaci.

Poskytnutí osobních údajů pro účely ubytování je zákonným požadavkem, subjekt má povinnost osobní údaje poskytnout na základě § 3 odst. 4 zákona o místních poplatcích. V případě neposkytnutí těchto údajů není možné subjekt údajů ubytovat nebo sepsat smlouvu o pronájmu. Máte právo na podání stížnosti u dozorového úřadu. Evropský sbor pro ochranu osobních údajů, úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ).

Účel zpracování: Ubytovací služby
Právním základem pro zpracování, které ubytovacímu zařízení ukládá zákon nebo jiná právní norma – jedná se o zpracování prováděné na základě právního důvodu uvedeného v čl. 6 odst. 1 písm. c) Obecného nařízení (GDPR), tj. zpracování nezbytné. Evidenční knihu ubytovaných hostů je ubytovatel povinen uchovat po dobu 6 let od provedení posledního zápisu.

Rozsah zpracování osobních údajů:
Od subjektů se zpracovávají tyto údaje: jméno a příjmení, adresa trvalého pobytu či místa trvalého bydliště v zahraničí, číslo OP nebo cestovního dokladu, doba ubytování, účel pobytu.

Adresa místa zpracování osobních údajů: Boží Dar 26, 362 62.

Kontaktní údaje: správcem osobních údajů je Lucie Nemešová, Koněvova 2147, 130 00 IČ: 04020260

Kontaktní údaje na osobu odpovědnou za ochranu osobních údajů jsou:
bozichalupa@gmail.com, +420 602 325 029

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů. K osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.